utolsó frissítés: 2020. május

Önálló kiadvány, szakkönyv

Working paper

Tanulmány, szakcikk

 • > Az intimitás poétikája és környezetei a Szeptember végénben = Szeptember végén ─ 160, szerk. Fűzfa Balázs, Margócsy István bevezető tanulmányával és utószavával, Savaria University Press, Szombathely, 2008, 36-58.
 • > Öt kérdés a hallgatásról = Magány és árnyék. Szilágyi Domokos szimpozion, szerk. Selyem Zsuzsa, Láthatatlan Kollégium-Tranzit Alapítvány, 2008, 107-112
 • > „Nálunk még nem halt ki a női szemérem s a férfi hűség”. Erdélyiség-képzetek (és regionális történetek) a 19. század közepén = Filo-logikák. Fiatal kutatók tanulmányai az irodalomtudomány, a nyelvészet és a filozófia köréből, ed. T. Szabó Levente, Zabán Márta, Kriterion, Kolozsvár, 2007, 166-223.
 • > Az irodalmi hivatásosodás nyelvi következményei a 19. század közepén = Nyelvek és nyelvváltozatok, szerk. Benő Attila et al., Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2007, 299-316.
 • > Csupán zene? Liszt Ferenc A cigányokról és a cigány zenéről Magyarországon című könyve és kontextusai = Irodalom és antropológia, szerk. Kiss Noémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2003, 252-269
 • > „A magyar musákat védő szárnya alá fogadandó”. A Magyar Tudós Társaság első évtizedéről. Vázlat = Távlatok. Tanulmánykötet Antal Árpád tiszteletére, szerk. Egyed Emese, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2002, 143–163.
 • > Emlékezetközösségek és Mikszáth Kálmán Új Zrínyiásza = Diskurzusok, perspektívák, relevanciák. A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének II. Tudományos Konferenciáján elhangzott előadások. Nyelv–, Irodalom– és Történettudományi Szakosztály, szerk. Szabó Levente és Tóth Zsombor, Kriterion, Kolozsvár, 2002, 143–193.
 • > „neveknek nemes tónusú kidolgozás által új fény adassék”. Az életrajz XIX. századközépi poétikája = Rodosz-tanulmányok. Nyelvészet és irodalomtudomány. A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége rendezte I. tudományos konferencia anyaga, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 2001, 43–68.
 • > A nemzeti nagyelbeszélések és Gyulai Pál kritikai normarendszere, Studia Litteraria (Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban), Debrecen, 2000, 157–179.
 • > Gyulai Pál Vörösmarty-életrajza = Álmodónk, Vörösmarty. Tanulmányok (Az 1999. december 10–11-i kolozsvári konferencia anyaga), s. a. r., szerk., az utószót írta Egyed Emese, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2001., 140–146.

Recenzió, interjú

 • > Hozzászólás a Szilágyi Domokos és a romániai kommunizmus kérdései nevet viselő szimpozionhoz, Helikon 2007. július
 • > Válasz a Korunk Vitázó utókor címet viselő ankétjára, Korunk 2007. április, 38-41.
 • > -tani (?). Egy IX. osztályos tankönyv irodalomképéről, Krónika, 2005. február
 • > Posztszoci transzilván – vérbő ecsettel (Papp Sándor Zsigmond: Az éjfekete bozót, Alexandra, 2005.), Látó 2006. február
 • > „A könyvkiadásnak is megvannak a maga kulisszatitkai”. Jancsik Pállal beszélget Szabó Levente, Szilágyi Júlia és Balázs Imre József = Vissza a forrásokhoz. Nemzedékvallató, szerk. Balázs Imre József, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2001, 87–96.
 • > „A könyvkiadásnak is megvannak a maga kulisszatitkai”. Jancsik Pállal beszélget Szabó Levente, Szilágyi Júlia és Balázs Imre József = Vissza a forrásokhoz. Nemzedékvallató, szerk. Balázs Imre József, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2001, 87–96.
 • > A megkerülhetetlen hagyomány. Eisemann György Folytatódó romantika című kötetéről, Korunk, 2001. január, 118–121.
 • > Az elmesélés szükséges és lehetetlen voltáról, Látó 1998 /4., 101–102.

Szerkesztés

 • > Filo-logikák. A Romániai Doktoranduszok és Fiatal Kutatók V. Tudományos Konferenciáján elhangzott előadások. Fiatal kitatók tanulmányai az irodalomtudomány, a nyelvészet és a filozófia köréből., szerk. T. Szabó Levente ─ Zabán Márta, Kriterion, Kolozsvár, 2007.
 • > Új narratívák(?) Fiatal kutatók tanulmányai az irodalom- és társtudományok köréből. A Romániai Doktoranduszok és Fiatal Kutatók IV. Tudományos Konferenciáján elhangzott előadások. A nyelv- és irodalomtudományi szekció előadásai, szerk. T. Szabó Levente - Virginás Andrea, Kriterion, Kolozsvár, 2004.
 • > Nyelvek, szövegek, identitások. A Romániai Doktoranduszok és Fiatal Kutatók III. Tudományos Konferenciáján elhangzott előadások. A nyelv- és irodalomtudományi szekció előadásai, szerk. T. Szabó Levente, Kriterion, Kolozsvár, 2003.
 • > Diskurzusok, perspektívák, relevanciák. A Romániai Doktoranduszok és Fiatal Kutatók II. Tudományos Konferenciáján elhangzott előadások. A nyelv-, irodalom- és történettudományi szekció előadásai, szerk. Szabó Levente - Tóth Zsombor, Kriterion, Kolozsvár, 2002.

Forrásközlés

 • > A magyar romantika irodalma I. Teória és kritikai praxis, szerkesztette, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Szabó Levente, Polis, Kolozsvár, 2000 (Remekírók Diákkönyvtára);